Wat als ADHD...... je aan het denken zet PPT (Ilse Dewit)

 

Info voor de scholen: Bijlagen Bijzondere Bepalingen 

 

Buitenschoolse logopedie voor school-gerelateerde problemen. Engagementsverklaring

Samenwerkingsprotocol CLB Groeninge - Schoolbestuur ..... - logopedisten

Intelligentiebepaling voor terugbetaling logopedie. Gezamelijk standpunt van de CLB's.