Het centrum voor leerlingen begeleiding in 7 vragen

Medisch onderzoek
- 1ste kleuter: infobrief + vragenlijst + folder gehoor (toonaudiometrie)
- 2de kleuter:  infobrief + vragenlijst
- 1ste leerjaar:  infobrief + vragenlijst + folder gehoor (toonaudiometrie)
- 3de leerjaar:  infobrief + vragenlijst
- 5de leerjaar:  infobrief + vragenlijst + folder gehoor (SPIN)
- 1ste secundair:  infobrief + vragenlijst
- 3de secundair:  infobrief + vragenlijst + folder gehoor (SPIN)

Help je zoon/dochter krijgt een spuitje

Luizen

Studiekeuze 

Welbevinden

Pesten

Als leren niet vanzelf gaat

Spijbelen / afwezigheden

Ik wil mijn zoon/ dochter inschrijven in een school maar hoe? School in Kortrijk 

Meer informatie over het invullen van de studietoelagen? Lees meer,..

Rechten en plichten

Klachtenprocedure

Intelligentiebepaling voor terugbetaling logopedie. Een gezamelijk standpunt van de CLB's