We zijn er voor leerlingen,ouders en school. We werken samen met de school maar behoren er niet toe.
Jij en ook je zoon of dochter kunnen dus gerust los van de school bij ons aankloppen.

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding. Je kan bij je CLB met heel wat vragen terecht!

WAT KAN? HOE WERKEN WE?

Waarvoor KAN je bij het CLB terecht ?
  Waarvoor MOET je naar het CLB ?
 • als je kind mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt
 • als het te moeilijk is in de klas
 • voor info en hulp bij je studiekeuze
 • als je vragen hebt over de opvoeding van je kind
 • als je vragen hebt over de ontwikkeling van je kind,
  gezonde leefgewoontes of gedrag....
 • als je kind vragen heeft over vriendschap, verliefdheid,
  seksualiteit....
 • met vragen over inentingen. Het CLB biedt gratis inentingen
  aan. Als ouder geef je hiervoor je toestemming
 
 • op medisch onderzoek
  - in de 1ste en 2de kleuterklas
  - in het 1ste, 3de en 5de leerjaar
  - bij 4-,5-, 7-, 9-, 11-, 13-jarigen van het buitengewoon
  onderwijs
  - in het 1ste en 3de secundair onderwijs
 • als je teveel afwezig bent op school
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs

 

HOE gaan we te werk?

 • We bekijken samen met jou en je kind welke hulp nodig is. We geven je uitleg over de hulp die je krijgt. Als ouder, maar ook als kind, mag je
  hierover altijd zeggen wat je denkt.
  Heb je een opmerking, praat er dan over met je CLB-medewerker
 • Kunnen we je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen.
 • In het CLB hebben we beroepsgeheim. Dit betekent dat we niet zomaar alles aan iedereen mogen vertellen. We spreken met jou en je kind af wat we aan anderen zeggen en wat niet.
 • Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier.  Dat is een map waarin we alles schrijven wat nodig is om jou te helpen. Heb je vragen over je dossier? Wil jij of je kind het dossier inkijken? Praat erover met je CLB-medewerker.
 • In het CLB kan je hulp krijgen van de dokter, de verpleegkundige de psycholoog/pedagoog of maatschappelijk werker